ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552เรื่อง  ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552

เรียน    คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

         ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเยงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังเสร็จการประชุมขอเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารลากูน่า ชั้น 1 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วยจักขอบคุณยิ่ง

     สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2552
 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2552

 

วันที่โพส 12 พฤษภาคม 2552