การประชุมเชิงปฏิบติการ เรื่อง "เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา กับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552"เอกสารนำเสนอการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ หัวข้อ "ก้าวที่ผ่านมาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา" ในการประชุมเชิงปฏิบติการ เรื่อง "เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา กับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552"
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 (ภาคเช้า : 09.0 -12.00 น.)
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bphe/network/

 

วันที่โพส 24 มิถุนายน 2552