ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2552เรื่อง       ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2552
เรียน      คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

               มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2552  ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลังเสร็จการประชุมขอเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารลากูน่า ชั้น 1 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่านเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  จักขอบคุณยิ่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

 

วันที่โพส 03 ตุลาคม 2552